9 Kasım 2015 Pazartesi

OKUMA ÖNERİLERİ


Felsefe – Sosyoloji – Sosyal Bilimler
1) Felsefenin Çağrısı, Nermi Uygur
2) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem
3) Bilim Felsefesi, Cemal Yıldırım
4) Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım
5) Pozitivist Felsefe, Şafak Ural
6) Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi, Murtaza Korlaelçi
7) Felsefeye Giriş, Takiyettin Mengüşoğlu
8) Felsefeye Giriş, İsmail Tunalı
9) Felsefeye Giriş, Kadir Çüçen
10) Felsefeye Giriş, Ahmet Cevizci
11) Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan
12) Felsefe Tarihi, Macit Gökberk
13) İnsan ve Değerleri, İonna Kuçuradi
14) Batı Felsefesi Tarihi, Bertran Russell
15) Felsefenin Öyküsü, Will Durant
16) 20.yy. Felsefe Tarihi, C. Delacampagne
17) İlkçağ Felsefesi Nedir?, Pierre Hadot
18) İlkçağ Felsefesi Tarihi, W.K.C. Guthrie
19) Antik Felsefe, Walter Kranz.
20) Grek Felsefesi Tarihi, Eduard Zeller
21) Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, F. Nietzsche
22) Sokrates’ten Önce Felsefe, W. Capell
23) Euthyphron, Platon
24) Symposion, Platon
25) Krition,  Platon
26) Gorgias, Platon
27) Devlet, Platon
28) Yasalar, Platon
29) Nikomakos’a Etik, Aristoteles
30) Politika, Aristoteles
31) Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, E. Gilson
32) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş,  David West
33) Felsefeye Çağrı, Okholm/Honer/Hunt, İmge Yayınevi
34) Kant’ın Felsefesi, Heinz Heimsoeth
35) Hegel, Tülin Bumin
36) Hegel Felsefesine Giriş, A. Kojeve
37) Modern Siyasal İdeolojiler – Ed. Birsen Örs
38) İki Farklı Siyaset – Levent Köker
39) Yönteme Karşı – Paul Feyerabend
40) Akla Veda – Paul Feyerabend
41) Bilimsel Devrimlerin Yapısı – Thomas Kuhn
42) Thomas Kuhn ve Sosyal Bilimler – Barry Barnes
43) Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları – Emile Durkheim (Dost Yayınları – Cemal Bâli Akal Çevirisi)
44) Sosyoloji Dersleri – Emile Durkheim
45) Sosyoloji Yazıları – Max Weber
46) Uygarlık Süreci  Cilt 1,2 – Norbert Elias
47) Siyasallığın İcadı – Ulrich Beck
48) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü – Jurgen Habermas
49) Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak – Jurgen Habermas
50) Doğalcılık ve Din Arasında – Jurgen Habermas
51) Totalitarizmin Kaynakları Cilt 1,2 – Hannah Arendt
52) İnsanlık Durumu – Hannah Arendt
53) Geçmişle Gelecek Arasında – Hannah Arendt
54) İdeoloji – Şerif Mardin
55) Din ve İdeoloji – Şerif Mardin
56) Türkiye’de Din ve Siyaset  – Şerif Mardin
57) Siyasal ve Sosyal Bilimler – Şerif Mardin
58) Türk Modernleşmesi – Şerif Mardin
59) Türkiye’de Din ve Siyaset – Şerif Mardin
60) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları – Louis Althusser
61) Kapitali Okumak – Louis Althusser
62) Marx için – Louis Althusser
63) Liberalizmden Sonra – Immanuel Wallerstein
64) Bildiğimiz Dünyanın Sonu – Immanuel Wallerstein
65) İki Kültürü Aşmak – Immanuel Wallerstein
66) Tarihsel kapitalizm – Immanuel Wallerstein
67) Post modernliğin Durumu – David Harvey
68) Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın – Fatmagül Berktay
69) Politikanın Çağrısı – Fatmagül Berktay
70) İktidarın Üç Yüzü – Cemal Bâli Akal
71) Modern Düşüncenin Doğuşu – Cemal Bâli Akal
72) Devlet Kuramı – Editör: Cemal Bali Akal
73) Teoloji – Politik İnceleme – Benedict Spinoza (Cemal Bâli Akal – Reyda Ergün çevirisi)
74) Etika – Benedict Spinoza
75) Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza – Tülin Bumin
76) Tractatus Politicus – Benedict Spinoza
77) Kant’ın Dünyası – Manfred Geier
78) Siyasal Liberalizm – John Rawls
79)  Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması” – John Rawls
80) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş – Will Kymlicka
81)  Kirpi ile Tilki – Isıah Berlin
82)Metot Üzerine Konuşma – Rene Descartes
83) Felsefenin İlkeleri – Rene Descartes
84)Descartes ve Felsefe – Karl Jaspers
85) Felsefe Tarihi – Macit Gökberk
86)Aristoteles – Editör: Kaan H. Ökten (Say Yayınları)
87)Varlık ve Zaman – Martin Heidegger ( Çeviren: Kaan H. Ökten)
88)Varlık ve Zaman Kılavuzu – Kaan H. Ökten
89)  Heidegger Kitabı – Kaan H. Ökten
90)   Muallâkta Var olmak İnsanın Halleri Üzerine – Kaan H. Ökten
91) Kırılgan Temas – Slavoj Zizek
92)Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek
93)İdeolojinin Yüce Nesnesi – Slavoj Zizek
94) Anarşi, Devlet ve Ütopya – Robert Nozick
95)  Felsefe ve Doğanın Aynası – Richard Rorty
96) Anılar, Düşler, Düşünceler – Carl Gustav Jung
97) Dört Arketip – Carl Gustav Jung
98)  Uygarlığın Huzursuzluğu – Sigmund Freud
99) Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd – Sigmund Freud
100) Totem ve Tabu – Sigmund Freud
101) Varoluşçu Psikoterapi – Irvin Yalom
102)  Özgürlükten Kaçış – Erich Fromm
103) Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erich Fromm
104)  Açık Toplum ve Düşmanları, 2 Cilt – Karl Popper
105)  Bilimsel Araştırmanın Mantığı – Karl Popper
106)  İktisatçılar ve İnsanlar: Bir Yöntem Çalışması – Ayşe Buğra
107)  Hürriyet Üstüne – John Stuart Mill
108)  Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür – Murat Belge
109)  Kamusal İnsanın Çöküşü – Richard Sennett
110)  Modernliğin Sonuçları – Anthony Giddens
111)  Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori – Anthony Giddens
112)  Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori – Anthony Giddens
113)  Sağ ve Solun Ötesinde Radikal Politikaların Geleceği – Anthony Giddens
114)  Güçlü Demokrasi – Benjamin Barber
115)  İmparatorluk – Hardt, Negri
116)  Çokluk – Hardt, Negri
117)  Siyasal Düşünceler Tarihi – Mete Tuncay
118)  Şarkiyatçılık – Edward Said
119)  Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi – Ernst Cassier
120)  Siyasal Kavramı – Carl Schmitt
121)  Politika Felsefesi Nedir? – Leo Strauss
122)  Devlete Karşı Toplum – Pierre Clastres
123)  Varlık ve Hiçlik – Jean Paul Sartre (İthaki Yayınları)
124)  Jean Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak – Gaye Çankaya, Zeynep Direk
125)  Sonsuza Tanıklık: Emmanuel Levinas’tan Seçme Yazılar – Emmanuel Levinas
126)  Tarih ve Ütopya – Emil Michel Cioran
127)  Yoruma Dair: Freud ve Felsefe – Paul Ricoeur
128)  Başkası Olarak Kendisi – Paul Ricoeur
129) Umut İlkesi – Ernest Bloch
130) Homo Juridicus – Alain Supiot
131) Deliliğin İmalatı – Thomas Szasz
132) Türkiye’de Çağdaşlaşma – Niyazi Berkes
133) Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yayınları
134) Tarih ve Toplumsal Kuram, Peter Burke
135) Modernliğin Sosyolojisi, Peter WagnerEDEBİYAT
1) Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D. Salinger
2) Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi
4) Sofinin Dünyası – Jostein Gaarder
5) Açlık – Knut Hamsun
6) Suç: Bir Ceza Avukatından Gerçek Hikayeler – Ferdinand von Schirach
7) Sahilde Kafka – Haruki Murakami
8) Suç Dosyaları – Kate Atkinson
9) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
10) Dava – Franz Kafka
11) Dönüşüm – Franz Kafka
12) Düşüş – Albert Camus
13) Yabancı – Albert Camus
14) Veba – Albert Camus 
15) Kara Kitap – Orhan Pamuk
16) Ölümsüzlük – Milan Kundera
17) Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği – Milan Kundera
18) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
19) Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
20) 1984 – George Orwell
21) Kırmızı Pazartesi – Gabriel Garcia Marquez
22) Rashomon – Ryunosuke Akutagawa
23) Sineklerin Tanrısı – William Goldwin
24) Foucault Sarkacı – Umberto Eco
25) Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
26) Ses Sese Karşı – Aldous Huxley
26) Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
27) Cinayet Mahkemesi Anıları – Andre Gide
28) Şato – Franz Kafka
29) Suç ve Ceza –  Dostoyevsky,
30) Bülbülü Öldürmek – Harper Lee
31) Diriliş – Tolstoy
32) Reis Bey – Necip Fazıl Kısakürek
33) Profesör Caritat’ın Şaşırtıcı Aydınlanmması: Bir Düşünce Güldürüsü – Steven Lukes
34) Dövüş Klübü – Chuck Palahniuk
35) Ütopya – Thomas More
36) Güneş Ülkesi – Campanella
37) Gülün Adı – Umberto Eco
38) Hayvan Çiftliği – George Orwell
39) Karamazov Kardeşler - Dostoyevsky

6 Kasım 2015 Cuma

İLGİLİLERE: "Hukukla İlgili Filmler"

HUKUKLA İLGİLİ FİLMLER


1.            Anatomy of A Murder/ Bir Cinayetin Tahlili/ OttoPreminger – 1959 (Ahlak, adalet)
2.            Judgment At Nuremberg/ Nüremberg Duruşması/ Stanley Kramer – 1961
3.            To Kill A Mockingbird/Bülbülü Öldürmek/ Robert Mulligan-1962 (Irkçılık, yargılama, yargı etiği)
4.            A Man for All Seasons/ Her Devrin Adamı/ Fred Zinnemann - 1966 (Siyasi tarih, kilise hukuku)
5.            Le Proces/ Dava/ Orson Welles- 1962 (Yargılama, Devlet bürokrasisi)
6.            Inherit the Wind/ Rüzgarın Mirası/ Stanley Kramer – 1960 (Tarih, Evrim Teorisi, Yargılama)
7.            In Cold Blood/ Soğuk Kanlı/ Richard Brooks - 1967 (Ceza hukuk, suç teorisi, adalet psikolojisi)
8.            The Fortune Cookie/ Şans Kurabiyesi/ Billy Wilder - 1966 (Avangard hukuk)
9.            JFK/ Kapanmayan Dosya/ Oliver Stone – 1991 (Siyasi tarih, uluslararası hukuk)
10.          The Client/ Müşteri/ Joel Schumacher - 1994
11.          Primal Fear/ İlk Korku/ Gregory Hoblit – 1996 (Adalet, hukuk sistemi eleştirisi)
12.          The Rainmaker/ Yağmurcu/ Francis Ford Coppola – 1997 (Adalet sistemi eleştirisi)
13.          The Devil’s Advocate/ Şeytanın Avukatı/ Taylor Hackford– 1997 (Yargı etiği, hukuk sistemi eleştirisi)
14.          A Time to Kill/ Öldürme Zamanı/ Joel Schumacher - 1996 (Adalet tartışması)
15.          Find Me Guilty/ Beni Suçlu Bulun/ Sidney Lumet – 2007 (Organize suç)
16.          Murder in the First/ İlk Canilik/ Marc Rocco -1995 (Suç teorisi)
17.          Michael Clayton/ Avukat/ Tony Gilroy – 2007
18.          The Conspirator/ Suikast/ Robert Redford – 2010
19.          Dead Man Walking/ Ölüm Yolunda/ Tim Robbins - 1995 (Ölüm cezası tartışması)
20.          J. Edgar / Clint Eastwood - 2011
21.          Flash of Genius/ Zeka Pırıltısı/ Marc Abraham - 2008 (Patent hakkı)
22.          LA Confidential/ Los Angeles Sırları/ Curtis Hanson - 1997
23.          A Civil Action / Dava/ Steven Zaillian -2003 (Çevre hukuk)
24.          A Runaway Jury / Jüri/ Gary Fleder - 2003 (Şirketler hukuk, jürili yargılama)
25.          The Firm/ Şirket/ Sydney Pollack - 1993 (Hukuki yolsuzluk, yargı etiği)
26.          The Insider/ Köstebek/ Michael Mann - 1999.
27.          The Reader/ Okuyucu/ Stephen Daldry - 2008 (Nazi dönemi sonrası hukuki yargılama)
28.          The Life of David Gale/ Ölümle Yaşam Arasında/ Alan Parker - 2003 (Ölüm cezası tartışması)
29.          The Pelican Brief/ Pelikan Dosyası/ Alan J. Pakula - 1993 (Suç, komplo teorisi)
30.          In the Name of Father/ Babam İçin/ Jim Sheridan – 1993 (İnsan hakları)
31.          Guilty as Sin/ Günahkarlar/ Sidney Lumet - 1993 (Adalet, meslek etiği)
32.          Thank You for Smoking/ Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler/ Jason Reitman - 2005
33.          The Truman Show/ Truman Şov/ Peter Weir - 1998 (Distopya)
34.          Mar Adentro/ İçimdeki Deniz/ Alejandro Amenabar - 2004
35.          Carandiru/ Hector Babenco - 2003
36.          Experiment/ Deney/ OliverHirschbiegel – 2001 (sosyolojik deney, iktidar, yaptırım)
37.          A Clockwork Orange/ Otomatik Portakal/ Stanley Kubrick – 1971 (Birey-Devlet-Şiddet )
38.          Trois Couleurs/ Üç Renk Üçlemesi: Mavi, Beyaz, Kırmızı / Krzysztof Kieslowski (Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik)
39.          Die Welle/ Tehlikeli Oyun/ Dennis Gansel – 2008 (Sosyal deney, totaliter hükümetler)
40.          Touch of Evil/ Orson Welles - 1958
41.          In the Heat of the Night/ Gecenin Sıcağında/ Norwan Jewison – 1967 (ırkçılık, suç politikası)
42.          People vs. Larry Flynt/ Skandalın Adı Larry Flynt/ Milos Forman – 1996 (pornografinin hukuki açıdan tartışılması)
43.          Into the Abyss/ Uçuruma Doğru/ Werner Herzog – 2011 (idam mahkumlarıyla ilgili belgesel)
44.          Darknight Rises/ Kara Şövalye Yükseliyor/ Christopher Nolan - 2012
45.          Witness for Prosecuetion/ Beklenmeyen Şahit/ Billy Wilder - 1957 (Yargılama)
46.          Ox Bow Incident/ William A. Welman – 1943 (linç)
47.          M (Fritz Lang’s M/ Murderers Among Us) / Bir Şehir Katilini Arıyor/ Fritz Lang – 1931
48.          Crash/ Çarpışma/ Paul Haggis – 2004 (iyi – kötü tartışması)
49.          Presume Coupable / Yargısız / Vincent Garenq – 2011 (hukuki hata – Outreau Davası)
50.          A Few Good Men/ Birkaç İyi Adam/  – 1992 (Askeri ceza hukuk)
51.          The Verdict/ Karar/ SidneyLumet – 1982 (Özel hukuk, tazminat, hekim hatası, hukuk muhakemesi)
52.          The Star Chamber/ Gizli Güç/ 1983 (Adalet düşüncesi)
53.          A Soldier’s Story/ Bir Askerin Hikayesi/ 1984 (Irkçılık, askeri hukuk)
54.          Davacı/ Zeki Ökten – 1986 (Hukuk sistemi eleştirisi)
55.             Dreyfus/ Dreyfus/ Richard Oswald – 1930 (L’Affaire Dreyfus/ Dreyfus Davası/ Georges Melies – 1899 (Askeri hukuk – adli hata – Emile Zola’nın yargılanması) )
56.          12 Angry Man/ 12 Öfkeli Adam/ SidneyLumet – 1957 (Jürili sistem – hukuki realizm)
57.          Class Action/ Büyük Dava/ Michael Apted – 1991 (İnsan hakları, adalet)
58.          And Justice for All/ Ve Herkes İçin Adalet / Norman Jewison – 1979 (Adalet sistemi ve hukuk mesleği etiği)
59.          Breaker Morant/ Bruce Beresford - 1980 (Savaş hukuku)
60.          Absence of Malice/ Yanlış Karar/ Sydney Pollack - 1981 (Hukuki hata)
61.          Gandhi/ Gandhi/ Richard Attenborough - 1982 (Sömürgeciliğe karşı hareketler, sivil itaatsizlik)
62.          Suspect/ Şüphe/ Peter Yates - 1987 (Adli hata)
63.          A Cry in the Dark/ Karanlıkta Bir Çığlık/ Fred Schepis – 1988 (Hukuki gerçeklik tartışması)
64.          Philadelphia/ Philadelphia/ Jonathan Demme - 1993 (İnsan hakları, meslek etiği)
65.          Karanlıkta Uyananlar / Ertem Göreç - 1964 (Marksizm, sınıf, hukuk)
66.          The Accused/ Sanık/ Jonathan Kaplan – 1988 (Tecavüz mitleri)
67.          Liar Liar/ Yalancı Yalancı/ Tom Shadyac - 1997 (Meslek etiği)
68.          The War of the Roses/ Güllerin Savaşı/ Danny Devito - 1989 (Aile, boşanma hukuk)
69.          Presumed Innocent/ Şüphe Altında/ Alan J. Pakula - 1990 (Hukuki olgularda şüphe, delillerin değerlendirilmesi, ceza yargılaması)
70.          A Murder of Crows/ Masum Bir Katil/ Rowdy Herrington – 1998
71.          The Confession/ İtiraf/ David Hugh Jones - 1999 (Hekimin hukuki sorumluluğu)
72.          Pardon/ Mert Baykal - 2005 (Hukuki hata, adalet tartışması)
73.          Reis Bey/ Mesut Uçakan - 1988 (Adalet)
74.          North Country/ Tek Başına/ Niki Caro - 2005 (Cinsel taciz davası)
75.          Sleepers/ Kardeş Gibiydiler/ Barry Levinson – 1996 (çocuk suçluluğu – hapishane – adalet)
76.          One Flew Over the Cuckoo’s Nest/ Guguk Kuşu/ Milos Forman – 1975 (akıl hastalığı suçlu)
77.          The Shawshank Redemption/ Esaretin Bedeli/ Frank Darabont - 1994 (İnfaz hukuku, adalet)
78.          Bodrum Hakimi/ Türkan Şoray – 1976 (hakimin tarafsızlığı)
79.          Karanlıkta Koşanlar (Dizi)/
80.          The Brave New World/ Cesur Yeni Dünya (TV filmi)/ 1998 (distopya – bio teknolojik toplum)
81.          1984 / 1984/ Michael Anderson – 1956 (totaliter devlet)
82.          The Verdict/ Hüküm/ Sidney Lumet – 1982 (doktorun ihmali davası)
83.          Amistad/ Amistad/ Steven Spielberg - 1997 (Kölelik, özgürlük mücadelesi)
84.          Sacco and Vanzetti/ Sacco ve Vanzetti/ Giuliano Montaldo – 1971
85.          Obyknovennyy Fashizm (Belgesel) / Sıradan Faşizm/ Mikhail Romm – 1965 (Nazizmin yükselişi ve düşüşü)
86.          Fahrenheit 451/ Değişen Dünyanın İnsanları/ François Truffaut – 1966 (Distopya)
87.          Citizen Kane/ Yurttaş Kane/ Orson Welles – 1941
88.          Law Abiding Citizen/ Adalet Peşinde/ F. Gary Gray – 2009 (Adalet)
89.          The Juror/ Tuzak/ Brian Gibson - 1996 (Jüri, jürili yargılama)
90.          The Sweet Hereafter/ Başka Bir Dünya/ Atom Egoyan - 1997 (Tazminat hukuku)
91.          Great Dictator/ Büyük Diktatör/ Charles Chaplin – 1940 (Faşizm eleştirisi)
92.          Modern Times/ Modern Zamanlar/ Charles Chaplin – 1936 (Kapitalizm ve modernizm eleştirisi)
93.          Lord of Flies/ Sineklerin Tanrısı/ Peter Brook – 1963 (1990’da yeniden çevrilmiş)
94.          Matrix/ Matrix/ Wachowski Kardeşler - 1999 (Sistem eleştirisi)
95.          4 months 3 weeks 2 days/ 4 ay, 3 hafta, 2 gün/ Cristian Mungiu – 2007 (kürtaj)
96.          Un Prophete/ Yeraltı Peygamberi/ Jacques Audiard – 2009
97.          Rear Window/ Arka Pencere/ Alfred Hitchcock - 1954 (Devlet- röntgencilik)/
98.          La Battaglia di Algeri (Battle of Algiers)/ Gillo Pontecorvo – 1966 (Ulus- hukuk)
99.          Benny’s Video/ Benny’nin Videosu / Michael Haneke – 1992 (Çocukta Şiddet Olgusu)
100.       Das Weisse Band/ Beyaz Bant/ Michael Haneke – 2009 (Toplum-Aile-Şiddet)
101.       Der Siebente Kontinent/ Yedinci Kıta/ Michael Haneke – 1989 (Kapitalizm ve toplumsal tükeniş)
102.       Equus/ Sidney Lumet – 1977 (Ailede sembolik şiddet ve suç)
103.       Dekalog/ Kieslowski - (10 Emir sorgulaması)
104.       Lost Highway/ Kayıp Otoban / David Lynch – 1997 (Şiddetin Kökeni)
105.       The Bicycle Thief/ Bisiklet Hırsızları/ Vittori De Sica - 1948 (Hırsızlık)
106.       El Angel Exterminador/ Louis Bunuel – 1962 (Toplumsal Algı)
107.       Nema-ye Nazdik (Close Up)/ Yakın Plan/ Abbas Kiarostami - 1990
108.       Ta’m e Guilass (Taste of Cherry)/ Abbas Kiarostami – 1997 (İntihar)
109.       La Haine/ Protesto / Mathieu Kassovitz – 1995 (Şiddet)
110.       Hunger/ Açlık/
111.       Relatos Salvajes (Wild Tales)/ Asabiyim Ben/ Damian Szifron – 2014
112.       The Stoning of Soraya M./ Soraya’yı Taşlamak/ Cyrus Nowrasteh – 2008 (İslam hukuku, recm)
113.       V For Vendetta/ James Mcteigue - 2005 (Anarşizm)
114.       Mr. Smith Goes to Washington/ Mr. Smith Washington’a Gidiyor/ Frank Capra - 1939 (Sistem eleştirisi)
115.       Suffragette/ Sarah Gavron – 2015 (Kadınların oy hakkı mücadelesi)
116.       The Grapes of Wrath/ Gazap Üzümleri/ John Ford – 1940 (1929 ekonomik krizi)
117.       Maden/ Yavuz Özkan – 1978
118.       Germinal/ Tohumlar Yeşerince/ Claude Berri – 1993 (İşçi sınıfı, anarşizm)
119.       La Hora de Los Hornos/ Kızgın Fırınların Saati (belgesel) / Fernando E. Solanas, Octavio Getino – 1968 (kolonyalizm, şiddet, özgürlük mücadelesi)
120.       Bereketli Topraklar Üzerinde/ Erden Kıral – 1979 (Tarım işçileri)
121.       Los Lunes al Sol/ Güneşli Pazartesiler/ Fernando Leon de Aranoa – 2002 (İşçi sınıfı)
122.       It’s A Free World/ İşte Özgür Dünya/ Ken Loach – 2008
123.       Norma Rae/ Martin Ritt – 1979
124.       Les Neiges DuKilimandjaro/ Kilimanjaro’nun Karları/ Robert Guediguian – 2011
125.       La Classe Operaia Va In Paradiso/ İşçi Sınıfı Cennete Gider/ Elio Petri – 1971
126.       Barselona’nın Arka Sokakları: Biutiful/ Alejandro Gonzalez Inarritu – 2010
127.       Salt of the Earth/ Toprağın Tuzu/ Herbert J. Biberman – 1954
128.       Kuhle Wampe – Wem Gehört Die Welt?/ Dünyanın Sahibi Kim?/ Slatan Dudow– 1932
129.       Stachka/ Grev/ Sergei M. Eisenstein -1925 (Grev)
130.       Amazing Grace/ Michael Apted – 2006 (Köleliğin kaldırılması için mücadele)
131.       Do the Right Thing/ Doğruyu Seç/ Spike Lee – 1989
132.       Erin Brockovich/ Tatlı Bela/ Steven Soderbergh - 2000 (Çevre hukuku)
133.       Rules of Engagement/ Vur Emri/ William Friedkin - 2000 (Askeri hukuk)
134.       I am Sam/ Benim Adım Sam/ Jessie Nelson - 2001 (Velayet, sağlık hukuku)
135.       Chicago/ Rob Marshall - 2000 (Büyük buhran, organize suç örgütleri)
136.       Evelyn/ Çocuklarım için/ Bruce Beresford - 2002 (Velayet hukuku, velayet hakkı mücadelesi)
137.       Cidade de Deus (City of God)/ Tanrı Kent/ Fernando Meirelles, Katia Lund - 2002
138.       Conviction/ Mahkumiyet/ Tony Goldwyn -2 010 (Adalet Mücadelesi)
139.       In the Name of the Father/ Babam İçin/ Jim Sheridan - 1993
140.       The Fugitive/ Kaçak/ Andrew Davis - 1993 (Adli hata, suç)
141.       The Wrong Man/ Alfred Hitchcock – 1956
142.       Danton/
143.       In Time/ Zamana Karşı/ Andrew Niccol - 2011 (Bio-etik)
144.       Drommen(We Shall Overcome)/ Biz Kazanacağız/ Niels Arden Oplev - 2006
145.       Bread and Roses/ Ekmek ve Güller/ Ken Loach – 2000 (İşçi sınıfı sendika mücadelesi)
146.       Iron Jawed Angels/ Demir Çeneli Melekler/ Katjavon Garnier – 2004 (Kadınların oy hakkı mücadelesi)
147.       Goya’s Ghosts/ Goya’nın Hayaletleri/ Milos Forman - 2006
148.       Rıhtımlar Üzerinde/ On the waterfront/ Elia Kazan – 1954 (Sendika ağalarına karşı mücadele)
149.       Dövüş Kulubü/ Fighting Club/ David Fincher – 1999 (Kapitalizm eleştirisi)
150.       Once Upon a Time in America/ Bir Zamanlar Amerika/ Sergio Leone - 1984 (Suç örgütleri, göçmenlik, büyük buhran)
151.       The Merchant of Venice/ Venedik Taciri/ Michael Radford – 2004
152.       Name of the Rose/ Gülün Adı/ Jean – Jacques Annaud – 1986 (Kanonik hukuk, ortaçağ)
153.       Kibar Feyzo/ Atıf Yılmaz – 1978
154.       Leviathan/ Leviathan/ Andrey Zvyagintsev – 2014 
155.       Serseriler Kralı/ Mehmet Dinler – 1967
156.       The Reader /Okuyucu/
157.       Beyaz Güller/Wise Roses/ Stephen Daldry – 2008
158.       Kramer vs. Kramer/ Kramer Kramer’e Karşı/ Robert Benton - 1979 (Boşanma ve aile hukuku)
159.       The Passion of Joan of Arc/ Carl Theodor Dreyer - 1928
160.       Rasamon/ Sarı ırkın Şehveti/ Akira Kurusawa - 1950
161.       Nine to Five/ Dokuzdan Beşe/ Colin Higgins - 1984
162.       Questions of Silence/ Marlin Goris – 1982
163.       I was a Teenage Serial Killer/ Genç bir Seri Katildim/ Sarah Jakobson - 1993
164.       Adam’sRib/ Ademin Kaburgası/ George Cukor – 1949
165.       The Caine Mutiny/ Denizde İsyan/ Edward Dmytryk - 1954 (Askeri hukuk)
166.       Paths of Glory/ Zafer Yolları/ Stanley Kubrick - 1957 (Askeri hukuk)
167.       Usual Suspects/ Olağan Şüpheliler/ Bryan Singer - 1995